Kukurin Summoning Stone Fragment

Home » Database » Misc & Consumables » Kukurin Summoning Stone Fragment
Kukurin Summoning Stone Fragment
Type: Stone
Description: Bind to make a Kukurin Summoning Stone.
Sell Value: 1

Menu
Database / Fansite